Het project

Mensen met een beperking aan het woord. 
Wat betekent inclusie en participatie nu echt?


Via het project ‘Zonder Grenzen’ van de universiteiten van Gent en Antwerpen en het Steunpunt Gelijke Kansenbeleid nemen mensen met een beperking het woord. In hun verhalen staan ervaringen rond participatie, inclusie en grenzen centraal. Door middel van deze website worden de videoverhalen gebundeld en bieden deze inspiratie voor een breed publiek.


Wanneer gesproken wordt over inclusie en participatie van personen met een beperking, blijkt dat deze thema’s zelden of nooit vanuit het perspectief van mensen met een beperking zelf belicht worden. ‘Vaak wordt gesproken over ons in plaats van met of door ons’, aldus enkele deelnemers aan het project. De stem van personen met een beperking weegt nauwelijks door in het maatschappelijke debat of in wetenschappelijk onderzoek. Nochtans is deze ervaringsdeskundigheid van de personen zelf heel betekenisvol en van onschatbare waarde voor onderzoek en beleidsondersteuning.

Het project kadert binnen de doctoraatsstudie van orthopedagoge Tina Goethals. Er werden bijna vierhonderd verhalen verzameld van mensen met een beperking waarin inclusie en participatie centraal staan. Het is spectaculair hoe vaak mensen met een beperking verhinderd worden door grenzen, ondanks de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Van hieruit ontstond het project Zonder Grenzen. De verzamelde verhalen geven ons zicht op wat inclusie en participatie betekent en vormen een rijke bron van inspiratie. Samen met de participanten van het onderzoek wil het project door middel van deze website ruimte bieden aan mensen die hun verhaal willen delen.
Voor verdere informatie of vragen:
Tina.Goethals@UGent.be